نوسازی

درباره

گروه و شرکت

خدمات نوسازی خانه شما یک فروشگاه توقف است!
ما تخصص داریم تا تمام نیازهای بازسازی شما را مدیریت کنیم. بیرونی و داخلی!

27+

سال تجربه

- اطلاعات بیشتر
63

کارشناس متخصص

- اطلاعات بیشتر
45

جایزه دریافتی

- اطلاعات بیشتر
درباره

معرفی

نوسازی اکسترا

از کلید کامل به یک مدیر پروژه. ساختمان را به متخصصان ترک کنید. ما تخصص داریم تا تمام نیازهای بازسازی شما را مدیریت کنیم.
  • نوسازی خانه
  • خدمات بازسازی
  • خدمات محوطه سازی
  • خدمات سقف
  • خدمات نقاشی
  • مشاغل خانه کوچک
فرایند

مشاهده ویدئو

ببینید چگونه کار می کنیم؟

از کلید کامل به یک مدیر پروژه. ساختمان را به متخصصان ترک کنید. ما تخصص داریم تا تمام نیازهای بازسازی شما را مدیریت کنیم.
بعد
قبل